Գործարքների իրականացում - բժիշկը, ով ցանկանում է անդամագրվել 'Դիմածնոտային և բերանի խոռոչի վիրաբույժների հայկական ասոցիացիա', համաձայն ասոցիացիայի կանոնադրության 4.2 կետի պարտավոր է վճարել մուտքավճար, որը սահմանել է Խորհուրդը (Խորհուրդը սահմանել է, որ անդամագրվող բժիշկը վճարում է` 20.000 ՀՀ դրամ, կլինիկական օրդինատորը` 5.000 ՀՀ դրամ)

Ծառայությունների մատուցում - հաշվեհամարին փոխանցված գումարը հետագայում օգտագործվելու է նեղ մասնագիտական սեմինարների, կոնֆերանսների, նիստերի կազմակերպման համար

Գումարի վերադարձ - եթե ծագի նման անհրաժեշտություն - գումարը հաշվեհամարին փոխանցելուց և ասոցիացիա անդամագրվելուց հետո վերադարձի ենթակա չէ: